fbpx

Переробка сміття в Україні

Переробка сміття в Україні
27 Лютого 2024

Обладнання та конвеєрні системи KONSORT для сортування та подальшої переробки відходів

Переробка сміття в Україні: обладнання для екологічної безпеки держави.

Близько 18% України зараз окуповано військами агресора (росією) але ще майже 7% території нашої держави – окуповано сміттям. У країні практично відсутні сучасні сміттєпереробні заводи, які дають можливість генерувати вторинну сировину та зменшувати обсяги захоронення відходів. Наприклад, у Німеччині понад 400 сміттєпереробних підприємств, галузь має річний оборот понад 200 млрд євро. Вона зростає кожного року в середньому на 14% і забезпечує роботою 250 тис. людей. У Швеції щорічно переробляється понад 99% сміття, у Німеччині — понад 60%, у Польщі — 43%. А ось деякі невтішні факти в цирах про стан переробки сміття в Україні (дослідження PwC – waste in Ukraine):

 1. €45 (Europe = 5000 euro): Максимальний штраф за порушення у сфері утилізації відходів в Україні.
 2. 6000 сміттєзвалищ і полігонів в Україні, лише 19 із яких обладнані дегазаційними установками.
 3. €6.8 за тонну – вартість захоронення відходів в Україні. Вартість в десятки разів нижче, ніж у Європі, що призводить до незадовільного розвитку сектору переробки.
 4. 3% муніципального сміття переробляють, 94% захоронюють на звалищах або полігонах.
 5. Наразі в Україні працюють 34 сортувальні лінії у 28 населених пунктах, а також у 17 населених пунктах активно будуються сортувальні комплекси.

Україна, подібно багатьом іншим країнам, стикається з проблемою забруднення довкілля та недостатньою ефективністю управління відходами. Однак, в останні роки, зростає усвідомлення населення та державних органів щодо необхідності екологічно чистого способу життя та управління відходами. Відтак, ресайклінг стає все більш актуальною та важливою складовою екологічної політики країни.

Стан ринку переробки сміття в Україні

Стан ринку переробки сміття в Україні є складним і різноманітним. З одного боку, країна стикається зі значними проблемами управління відходами та забрудненням довкілля. Недостатньо розвинена інфраструктура для сортування та переробки відходів, низький рівень усвідомлення населення щодо екологічних проблем, а також великий обсяг непереробленого сміття – це лише деякі з проблем, які стоять перед українським суспільством.

З іншого боку, останнім часом спостерігається певний прогрес у цій сфері. Уряд України та місцеві органи влади активно працюють над вдосконаленням законодавства у сфері управління відходами, створенням нових сміттєзвалищ, а також підтримкою ініціатив з впровадження сучасних технологій переробки сміття.

До того ж, з’являються та активно розвиваються різноманітні проекти та ініціативи з ресайклінгу сміття. Це може бути створення сміттєсортувальних ліній, використання біологічних технологій для компостування органічних відходів, а також інші інноваційні підходи до переробки інших корисних відходів.

В Україні діють 17 підприємств з переробки макулатури, 39 – з переробки полімерів, 19 – з переробки пластикових пляшок, 16 – з переробки склобою, 44 компанії з переробки металу.

Однак, на сьогоднішній день, ринок переробки сміття в Україні залишається досить фрагментованим і неоднорідним. Існують певні недоліки в інфраструктурі та технологічних рішеннях, які потребують подальшого вдосконалення та розвитку.

У цьому контексті, компанії, які спеціалізуються на виробництві обладнання для сортування, калібрування та переробки відходів, відіграють важливу роль у подальшому розвитку ринку переробки сміття в Україні. Шляхом постійного вдосконалення та впровадження новітніх технологій вони можуть сприяти покращенню якості та ефективності переробки відходів та зменшенню негативного впливу на довкілля.

За оцінками експертів, в Україні сортується лише близько 5-10% від загального обсягу сміття. Це значно відстає від показників країн Європейського Союзу, де відсоток сортування може сягати від 30% до 60% та вище, в залежності від країни.

Щодо обсягу сміття в Україні, ця цифра також є досить узагальненою через відсутність точних даних. Проте, згідно з оцінками Міністерства охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, загальний обсяг виробленого сміття в країні становить приблизно 12-14 мільйонів тон щорічно.

Щодо електронного сміття (e-відходів), то в Україні їх обсяг також досить великий. За оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, на даний момент в Україні виробляється близько 300-350 тисяч тонн e-відходів щорічно. Проте, відсоток їх переробки або вторинного використання досить низький через відсутність ефективної системи управління цим видом відходів.

Типи переробки сміття (ресайклінгу)

Ресайклінг сміття є важливою складовою сучасної стратегії управління відходами та відновлення ресурсів. Він передбачає переробку відходів для подальшого використання їх у виробництві нових матеріалів або продуктів. Існує декілька типів ресайклінгу сміття, кожен з яких спрямований на перетворення конкретного типу відходів. Основні типи ресайклінгу включають:

 1. Механічний ресайклінг: Цей тип ресайклінгу використовує фізичні процеси для сортування, калібрування та розділення різних видів матеріалів. Він часто включає в себе використання обладнання, такого як конвеєри, сепаратори, сортувальні лінії та вібросита, для автоматичного сортування відходів на основі їх розміру, форми або матеріалу. Механічний ресайклінг часто застосовується для переробки пластикових, скляних, паперових та металевих відходів.
 2. Хімічний ресайклінг: Цей тип ресайклінгу використовує хімічні процеси для розкладання та перетворення відходів у корисні ресурси або сировину. Наприклад, пластикові відходи можуть бути перероблені за допомогою піролізу, гідрогенолізу або інших хімічних методів у вуглеводні, які можуть бути використані у виробництві палива або нових пластикових матеріалів.
 3. Біологічний ресайклінг: Цей тип ресайклінгу використовує біологічні процеси для перетворення органічних відходів у корисні продукти, такі як компост або біогаз. Наприклад, органічні відходи, такі як їжа або рослинний матеріал, можуть бути піддані процесам компостування для виробництва органічного добрива для ґрунту.
 4. Термічний ресайклінг: Цей тип ресайклінгу використовує термічні процеси, такі як спалювання або піроліз, для перетворення відходів у енергію. Наприклад, відходи можуть бути спалені у спеціальних енергетичних установках для виробництва електроенергії або тепла.

Ці типи переробки можуть застосовуватися окремо або в поєднанні залежно від виду відходів та мети їх переробки. Кожен з них має свої переваги та обмеження, і їх вибір залежить від конкретних умов та потреб.

Типи сміття для переробки

Сміття можна класифікувати за різними критеріями, такими як склад, походження, фізичні властивості тощо. Основні типи сміття, які підлягають переробці, включають:

 1. Органічне сміття: Це включає в себе різні органічні матеріали, такі як їжа, рослинний та животний відходи, папір, картон і т. д. Органічне сміття може бути перероблене шляхом компостування для виробництва органічного добрива або біогазу.
 2. Пластикове сміття: Пластик є одним з найпоширеніших компонентів сміття у сучасному світі. Його можна переробити за допомогою механічного або хімічного ресайклінгу для виробництва нових пластикових матеріалів або енергії.
 3. Металеве сміття: Металеві матеріали, такі як алюміній, сталь та залізо, можуть бути відновлені через вторинну переробку. Вони можуть бути використані для виробництва нових металевих виробів.
 4. Скляне сміття: Скло також може бути вторинно використане шляхом плавлення і формування у нові скляні вироби.
 5. Папір та картон: Використаний папір та картон можуть бути перероблені для виробництва нових паперових виробів або рециклюванням.
 6. Електронні відходи (e-відходи): Це включає в себе використані електронні пристрої, такі як комп’ютери, мобільні телефони, телевізори тощо. Електронні відходи містять різні матеріали, які можуть бути відновлені або перероблені для використання в інших виробництвах.

Це лише деякі з основних типів сміття, які підлягають переробці. Кожен з цих типів має свої особливості та вимоги до переробки, і їх відновлення є важливим етапом у зменшенні впливу сміття на довкілля.

Обладнання для переробки відходів

У процесі ресайклінгу сміття важливе значення має сучасне обладнання для сортування, калібрування та переробки відходів. Ми в KONSORT як компанія, що спеціалізуються на виробництві конвеєрних систем, можемо виготовити різноманітне обладнання, таке як калібратори, сортери, сепаратори, бункери, вібросита та інші, що забезпечують ефективне сортування та подальшу переробку відходів.

Обладнання для переробки сміття включає різноманітні пристрої та системи, які допомагають у сортуванні, очищенні та переробці відходів. Нижче наведений перелік основних видів обладнання для переробки сміття разом з їх функціями:

 1. Сміттєсортувальні лінії:
  • Конвеєри: Використовуються для переміщення сміття через весь процес сортування.
  • Магнітні сепаратори: Використовуються для вилучення металевих матеріалів.
  • Оптичні сортери: Автоматично розпізнають та відсортовують різні типи матеріалів на основі їх кольору та текстури.
  • Вібросита: Використовуються для розділення матеріалів за розміром та формою.
 2. Сепаратори та сортувальні установки:
  • Магнітні сепаратори: Використовуються для видалення феромагнітних матеріалів, таких як металеві.
  • Електростатичні сепаратори: Використовуються для видалення неферомагнітних матеріалів на основі їх електричних властивостей.
  • Пневматичні сепаратори: Використовуються для відокремлення легких матеріалів, таких як пластик, за допомогою повітряного потоку.
 3. Бункери та контейнери:
  • Сміттєзбірники: Використовуються для збору та тимчасового зберігання відходів перед подальшою переробкою.
  • Контейнери для сортування: Використовуються для окремого збирання різних типів сміття, що сприяє подальшому ефективному сортуванню.
 4. Машини для переробки відходів:
  • Біопереробні установки: Використовуються для компостування органічних відходів та виробництва органічного добрива.
  • Пластикопереробні установки: Використовуються для розплавлення та формування вторинного пластику.
  • Виробничі лінії з переробки металу: Використовуються для переплавлення та переробки металевих відходів.
 5. Установки з використанням термічної обробки:
  • Енергетичні установки: Використовуються для виробництва енергії з відходів шляхом їхнього спалювання або піролізу.
  • Термічні печі та камери: Використовуються для знищення органічних відходів та дезінфекції матеріалів.

Це лише кілька прикладів обладнання, яке використовується для переробки сміття. Кожен тип обладнання має свої унікальні функції та застосування, спрямовані на оптимізацію процесу переробки відходів та зменшення їх впливу на довкілля.

Реалізація проектів у сфері переробки сміття в Україні.

KONSORT вже успішно реалізували декілька проектів з облаштування сміттєсортувальних ліній по всій Україні. Наше обладнання допомагає збирати, сортувати та переробляти відходи з мінімальним втручанням людської руки та максимальною ефективністю.

Проекти та реальні кейси у сфері ресайклінгу у вказаних містах та областях України включають як стаціонарні, так і мобільні сортувальні лінії твердих побутових відходів (ТПВ). Ось кілька кейсів реалізованих проектів:

 1. Київська область:
  • Створення стаціонарної сортувальної лінії ТПВ біля Києва, яка охоплює велику частину столичного регіону. Цей проект спрямований на ефективне сортування відходів та їх подальшу переробку для використання у виробництві вторинної сировини або енергії.
 2. Дніпропетровська область:
  • Виробництво, налаштування та сстановлення 2 сортувальних стаціонарних комплексів у місті Дніпро, що дозволяє ефективно обробляти великі обсяги відходів у місцях їх нагромадження.
 3. Львівська область:
  • Реалізація мобільної сортувальної лінії ТПВ біля Львова, яка впроваджує сучасні технології сортування та переробки відходів для зменшення їх впливу на довкілля.
 4. Полтавська область:
  • Запровадження мобільної сортувальної лінії ТПВ у різних районах Полтавської області, що сприяє оптимізації процесу збору та переробки відходів.
 5. Чернігівська область, Черкаська область, Житомирська область, Харківська, Чернівецька область та Запорізька область:
  • Проведення регіональних проектів з встановлення стаціонарних та мобільних сортувальних ліній ТПВ з метою покращення управління відходами та зменшення негативного впливу на довкілля у вказаних регіонах.

Ці проекти спрямовані на підвищення ефективності управління відходами, зменшення кількості сміття, що потрапляє на сміттєзвалища, та створення умов для використання вторинної сировини у виробництві, що сприяє збереженню природних ресурсів та зменшенню забруднення довкілля. Ці лінії обладнані сучасними сортерами та сепараторами, які дозволяють автоматично виділяти різні види відходів для подальшої переробки. Результатом було покращення ефективності переробки відходів у місцях, покращення умов праці на полігонах та зменшення негативного впливу на довкілля.

Для детальнішого знайомства з технологічними можливостями сортування та подальшої переробки сміття, перегляньте наступні сторінки сайту:

Реформа управління відходами в Україні є складним, але надзвичайно важливим завданням, яке має вирішальне значення для майбутнього нашої країни та збереження навколишнього середовища. Попри виклики, з якими ми стикаємося, важливо пам’ятати, що кожен крок, кожне вдосконалення в цій сфері, приносить нам ближче до більш чистого, здорового та сталого майбутнього.

Ми вже бачимо позитивні зміни та ініціативи, що з’являються в управлінні відходами, а також зростання усвідомлення громадськості щодо необхідності відповідального ставлення до відходів. Кожен з нас може зробити свій внесок у цей процес, починаючи з роздільного збирання сміття та ефективного використання ресурсів.

Нехай наші зусилля спрямовані на реформу управління відходами стануть прикладом солідарності, відповідальності та дбайливого ставлення до навколишнього середовища для наступних поколінь. Від нас залежить, яку спадщину ми залишимо майбутнім поколінням, тому давайте діяти разом на шляху до чистішого та здоровішого світу для всіх нас.

Безкоштовна консультація з приводу обладнання чи питання партнерства за телефоном +38 (067) 116-50-25

Близько 18% України зараз окуповано військами агресора (росією) але ще майже 7% території нашої держави - окуповано сміттям.